• Duizenden tevreden klanten
  • Vergelijk gecontroleerde specialisten
  • Onafhankelijke informatie

Hoeveel mag ik vergunningsvrij bouwen?

oppervlakte vergunningsvrij bouwen

Je kan maar een beperkte oppervlakte van jouw grondgebied vergunningsvrij bebouwen. In het Besluit Omgevingsrecht is vastgelegd wat de maximale oppervlakte is waarop je vergunningsvrij mag bouwen. Hoeveel vierkante meter van jouw grondgebied mag jij vergunningsvrij bebouwen?

Stap 1: Bepaal het bebouwingsgebied

Het bebouwingsgebied is:

  • het achtererfgebied
  • de grond onder het hoofdgebouw
  • minus de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw

Stap 2: Bereken het maximum aantal m2

In de onderstaande tabel vind je het maximaal toelaatbare bebouwingspercentage voor verschillende gedeelten van het bebouwingsgebied:

Opp. per gedeelte bebouwingsgebied (bbg) Bebouwingspercentage
Gedeelte bbg t/m 100m2 50% van die oppervlakte
Gedeelte bbg vanaf 100m2 t/m 300m2

20% van die oppervlakte

Gedeelte bbbg vanaf 300m2 t/m 900m2 10% van die oppervlakte
Gedeelte bbg vanaf 900m2 0% van die oppervlakte

Om het begrijpelijk te maken, hebben we enkele rekenvoorbeelden voor je uitgewerkt:

  • Een bebouwingsgebied is 80m2. Dit betekent dat 50% van deze 80m2 bebouwd mag worden. Dat is 40m2 aan bouwwerken, naast het oorspronkelijke hoofdgebouw. 40m2 is hier het maximaal toelaatbare bebouwingsgebied.
  • Een ander bebouwingsgebied is 220m2. Bij dit gebied mag je de volgende oppervlakte bebouwen: (50% van 100m2 = 50m2) + (20% van 120m2= 24m2) = 74m2. 74m2 is hier het maximaal toelaatbare bebouwingsgebied.
  • Bij een heel groot bebouwingsgebied van 375m2 mag je de volgende oppervlakte bebouwen: (50% van 100m2 = 50m2) + (20% van 200m2 = 40m2) + (10% van 75m2 = 7,5m2) = 97,5m2. 97,5 meter is hier het maximaal toelaatbare bebouwingsgebied.

Stap 3: Bepaal de aanwezige bijgebouwen

Vervolgens moet je ook nog de oppervlakte van de aanwezige bijgebouwen in het bebouwingsgebied bepalen. Onder bijgebouw wordt verstaan: een aanbouw, een uitbouw met vergunning en een uitbouw zonder vergunning. De omvang van deze bijgebouwen tel je bij elkaar op.

Plaats snel en eenvoudig gewenste aanbouw

Stap 4: Bereken hoeveel m2 je bij mag bouwen

Om tot de huidige bijbouwmogelijkheid te komen gebruik je de volgende rekensom:

  • Bijbouwmogelijkheid = het maximaal toelaatbare bebouwingsgebied – de aanwezige bijgebouwen

Bijvoorbeeld: Ik heb een maximaal toelaatbaar bebouwingsgebied van 40m2 en een aangebouwde bijkeuken van 8m2. Dan is mijn bijbouwmogelijk: 40-8 = 32 m2.