• Duizenden tevreden klanten
  • Vergelijk gecontroleerde specialisten
  • Onafhankelijke informatie

Regels uitbouw vergunning

De onderstaande voorwaarden zijn de belangrijkste eisen om vergunningvrij te mogen bouwen. Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan heb je een vergunning nodig om een aanbouw te plaatsen.

Je kan een op de grond staande aanbouw vergunningvrij bouwen in het achtererfgebied, als je voldoet aan de volgende eisen:

1. voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:

a. 5 m,

b. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en

c. het hoofdgebouw,

2. voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw:

a. indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3,

b. functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het huisvesting betreft in verband met mantelzorg,

3. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn,

4. de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag,

5. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte,

6. de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:

a. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied,

b. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2,

c. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2,

7. niet aan of bij:

a. een woonwagen,

b. een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan isbepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning aangegeven termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben,

c. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

Uitbouw plaatsen + hulp bij vergunning

Ik voldoe niet aan de voorwaarden?

Staat jouw aanbouw niet op de grond? Heeft jouw uitbouw een balkon? Is jouw aanbouw hoger dan het hoofdgebouw? Dit zijn enkele voorbeelden waarbij je wel een vergunning nodig hebt. Voldoet jouw aanbouw niet aan de bovengenoemde voorwaarden, dan is een omgevingsvergunning vereist. Deze vraag je aan met hulp van de specialist. Vraag een vrijblijvende offerte aan om regionale specialisten met elkaar te vergelijken.